Zašto je dobra Prolom voda?

12, Aug

Sa visokom alkalnošću kao svojom osnovnom karakteristikom, Prolom voda spada u grupu voda izuzetno visokih balneoloških vrednosti. Prolom voda ima pH vrednost od 8,8-9,2 i spada u visoko alkalne vode.

Prolom voda ima važnu ulogu u prevenciji i očuvanju zdravlja. Ona pripada retkim vodama koje možemo piti celog života.

Da bi ljudski organizam održavao svoje vitalne funkcije i funkcionisao nesmetano i zdravo, potrebno je unositi dovoljnu količinu vode svakodnevno. Ovaj proces zavisi od telesne težine svakog čoveka.Osobe sa 45-65 kg treba da piju  minimalno 1,5 litaru vode na dan. Osobe teške od 65-80 kg moraju uzeti više od toga.

Zbog  jedinstvenog mineralno i hemijskog sastava, odnosno zbog niske mineralizacije i visoke alkalnosti  Prolom voda se može koristiti u neograničeno dugom vremenskom periodu.

pH vrednost je veličina koja određuje kiselost – aciditet ili baznost – alkalnost nekog rastvora. Za poređenje se koristi pH skala koja obuhvata vrednosti od 0 do 14. Za kisele rastvore pH vrednost je manja od 7, a za bazne je veća od 7.

pH vrednost krvi se uvek nalazi u opsegu od 7,35 – 7,45 i to znači da je naša krv blago bazna. Ta pH vrednost je stabilna i nikada se ne menja tokom života.

Prolom voda ima pH vrednost 8,8 – 9,2 i ona je kategorizuje kao visoko alkalnu vodu. Kao takva, ona u sebi ima više negativnih hidroksilnih (OH-) jona nego druge vode, što dovodi do veće raspoloživosti kiseonika u krvi, a koji je na raspolaganju svim ćelijama u našem organizmu kao prevencija oksidativnog stresa.

Kako bismo sprečili nastanak mnogih bolesti i preventivno uticali na nepoželjnu kiselost organizma kao izuzetno čest problem savremenog načina života, potrebno je da vršimo alkalizaciju našeg tela na sve načine koji su nam dostupni:  fizičkom aktivnošću, promenom ishrane na alkalni način i elektrolitima iz prirodne izvorske – Prolom vode.

Prolom voda je naročito dobra za probleme sa urinarnim infekcijama. Njena visoka alkalnost u kombinaciji sa izrazitom dominacijom hidrokarbonatnog jona od 72,60 mg/l, uništava sve gljivice i bakterije prisutne u organizmu, kao što su Candida, Escherichia coli, Enterobacter, a koristi se i kod asimptomatske bakteriurije.

Nizak mineralni sastav ne opterećuje bubrege, dok povišena pH smanjuje kiselost organizma šta dovodi do smanjenja nakupljanja peska ili mikrolita u bubregu, a koji su preteča stvaranja kamena.                                            Zbog svog mineralnog sastava i visoke alkalnosti, Prolom voda je dobra kao diuretički stimulans koji deluje i na izbacivanje kamena ili peska iz bubregu.

Iz tih razloga se Prolom voda najviše uzima kako za prevenciju stvaranja peska ili kamena u bubregu tako i  za otapanje te izbacivanje peska ili kamena iz bubregu, uz potrebnu  kontrolu i nadzor urologa.

By: Zoran Brkic