Uklanjanje kondiloma

14, Aug

Kako najbolje i najlakše ukloniti kondilome?

EKT kondiloma (elektrokauterizacija – elektrokoagulacija)  je medicinska intervencija koja podrazumeva  uklanjanje svih kondiloma sa penisa, vagine i u okolini anusa. To se postiže EKT aparatom koji preko radne elektrode spaljuje kondilome primenom modulirane visoko frekventne ali niskonaponske električne struje te ih uništava toplotom. Metoda je bezbolna uz upotrebu injekcije lokalnog anestetika ili anestetske masti.                                                                Vreme oporavka nakon ovakve intervencije uklanjanja kondiloma zavisi od lokacije, broja i veličine kondiloma koji su skinuti. Potpuno zaraštanje rane se  obično dešava kroz 1 do 2 nedelje, a ponekad može biti i duže  ukoliko su kondilomi spaljivani na većem području  Ponekad može ostati i mali ožiljak

Pojedine studije su pokazale da je EKT kao metoda za uklanjanje kondiloma efikasna u 90% slučajeva. Ponovni rast kondiloma je manje verovatan posle EKT metode nego nakon drugog medicinskog tretmana. Ponovni rast takođe zavisi i od otpornosti tj. imuniteta  organizma kao i od tipa virusa koji je izazvao kondilome, jer svi virusi nisu jednako agresivni.

Bitno je znati da uklanjanje kondiloma  neće izlečiti virus tj. HPV infekciju,  jer jednom dobiveni virus ostaje u koži doživotno pošto do danas za njega nije pronađen adekvatan lek.Virus ostaje u  našoj koži  nakon šta su kondilomi uklonjeni. Organizam tada snagom svog imuniteta nastoji  da inaktivira virus i ne dozvoli mu da dalje stvara nove kondilome.

Nakon uklanjanja kondiloma moguće je manje krvarenje. Može se pojaviti i infekcija kože te se i antibiotici  mogu dati posle intervencije kako bi se smanjio rizik od infekcije ali ih obično koristimo samo lokalno kao antibiotsku mast.

Pre intervencije uklanjanja kondiloma potrebno je obaviti razgovor sa svojim urologom da li je EKT – elektrokauterizacija za Vas pravo rešenje u uklanjanju vaših kondiloma.

U našoj ordinaciji na zadovoljstvo velikog broja pacijenata u lokalnoj anesteziji, bez uboda iglom sa anestetskom masti radimo u 95% slučajeva poseban postupak tzv. EKT  evaporaciju tj. uklanjanje kondiloma isparavanjem. Uklanjanje se obavlja sa modernim EKT aparatom bezbolno, beskrvno, brzo i bez ožiljka.

Naš EKT aparat ima dve mogučnosti tj. 2 moda koagulacije za tretman kondiloma:

  • Površinski mod koagulacije (forced coagulation mode) gde EKT aparat modulira poseban valni oblik visokofrekventne niskonaponske struje koji u svom radu stvara površinski otpor u tkivima-kondilomima šta rezultira površinskom koagulacijom gde se tkivo-kondilom uništava sa isparavanjem (evaporacijom) . Ovo daje mogučnost da se uklone sve površinske strukture bez oštećenja dubljih struktura i perifernih tkiva. Ovaj mod se koristi za manje kondilome, za kondilome na glaviću,frenulumu, sluzokoži prepucijuma , u mokračnoj cevi kao i za veće površine manjih kondiloma. Postupak se zove EKT termoevaporacija.
  • Duboki mod koagulacije (soft coagulation mode) gde EKT aparat modulira takav oblik vala visokofrekventne niskonaponske struje da se stvara još veći otpor u tkivu-kondilomu i tako rezultirajuća koagulacija prodire još dublje u kondilom sa mogućnošću da uništi i ukloni veće strukture kondiloma ali bez oštečenja i nekroze dubljih struktura tkiva ispod same promene. Ovaj mod se koristi za veće kodilome uglavnom na koži spolovila ili pubisa.

By: Zoran Brkic