TUS – terapijski ultrazvuk za Induratio penis plastika – Mb. Peyrone

13, sep

Peyronijeva bolest i uloga terapijskog ultrazvuka: randomizirano kontrolirano ispitivanje

Joanne E. Milios *, Timothy R. Ackland, Daniel J. Green

Škola humanističkih nauka (vježbe i sportske znanosti), Sveučilište zapadne Australije, Crawley, Western Australia, 6009

Sažetak

Peyronijeva bolest – Induratio penis plastica (IPP) je poremećaj vezivnog tkiva penisa koji se javlja na 1 od 10 muškaraca te rezultira deformitetom penisa i psihološkom tegobom kod 50% oboljelih muškaraca. Terapijski ultrazvuk (TUS) je neinvazivni tretman koji koristi visokofrekventne zvučne valove za poticanje popravljanja tkiva pomoću toplinskih učinaka kako bi se povećao protok krvi, smanjio bol i potaknuo protuupalni odgovor. Pokazalo se da je TUS delotvoran u seriji studija slučaja IPP.

Metode i materijali: Četrdeset šest muškaraca s IPP – om regrutovano je u randomiziranoj kontroliranoj studiji koja je procenila delovanje TUS-a (n = 23 intervencije, n = 20 kontrola).

Dogovoreno je da se uradi 12 TUS tretmana 3 x nedeljno kroz 4 nedelje. Trajanje tretmana je  10 minuta. Sudionici su podvrgnuti ultrazvuku penisa sa kolor doplerom radi potvrđivanja Pyeronijeve bolesti.

Rezultati: Četrdeset i tri sudionika (59 y ± 11y, BMI = 26,3, trajanje IPP 17 meseci) su završili ispitivanje. Rezultati ultrazvuka pokazali su interakciju grupe x vremena (F = 4.702, p = 0.036) i pokazali su značajan glavni učinak. Prosječno smanjenje kuta zakrivljenosti penisa bilo je ili 38% od ukupnog broja, a rezultati ANOVA pokazuju značajan glavni učinak na smanjenje vremena i zakrivljenosti (F = 16,762; p <0,001). Za rezultate IIEF-5-postizanje erekcije, rezultati pokazuju značajan glavni učinak za Grupno x vreme interakcije (F = 4.752, p = 0.035).

Zaključak: TUS je ponudio delotvoran neinvazivni pristup u lečenju određenog broja pacijenata sa Induratio penis plastica.

By: Zoran Brkic