KOD NAS STE SIGURNI: Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti Covid 19 u Urološkoj ordinaciji dr Brkić

9, mar

Urološka ordinacija dr Brkić obavlja ciljanu medicinsku delatnost iz domene urologije.                                                  95% naših pacijenata se prethodno naruče za pregled telefonski tako da se  već u razgovoru telefonom obavi kratka anamneza o stanju pacijenta, da li ima temperaturu, kašalj, slabost, malaksalost, teško disanje, kontakt sa zaraženim osobama od Covida 19. U slučaju pozitivne anamneze ti pacijent se upućuju nadležnom odabranom lekaru. Svi ostali pacijenti se zakazuju za Urološku ordinaciju uz napomenu da dođu obavezno sa maskom,a ako je nemaju istu dobivaju u našoj ordinaciji. Pacijent se zakazuju na 30 ili 45 minuta i u ordinaciji može boraviti samo 1 pacijent, osim u slučaju da je pacijentu potrebna tuđa pomoč, tada se dozvoljava i pratnja samo 1 osobe.                  Po dolasku u ordinaciji pacijentu se daje maska ako je nema, meri se  bezkontaktno temperatura,  peru mu se ruke rastvorom asepsola i 96% alkohola. Nakon toga pacijent se smešta na stolicu u ordinaciji koja je 2 m udaljenja od doktora. Po obavljenom pregledu kada pacijent napusti ordinaciji vrši se odmah dezinfekcija stolice gde je pacijent sedio, kreveta na kome je pacijent ležao, svih kvaka na vratima ako ih je pacijent dirao, stola na koji je pacijent ostavio svoje ranije nalaze i obavezno poda preko kojeg je pacijent hodao sa DESU S sredstvom za dezinfekciju podova koje ima i virucidno dejstvo.Tako se ordinacija pripremi za prijem novog pacijenta.                                         Na kraju rada sa pacijentima sprovodi se provetravanje ordinacije te pojačana higijena i dezinfekcija svih radnih i pomočnih prostorija ordinacije posebno toaleta, svih kvaka na vratima, radnih stolova, kreveta, fiksnog telefona, računarske opreme i na kraju obavezno pranje svih podova u ordinaciji.                                                                     

By: Zoran Brkic